Skip Navigation LinksHome > O nás > Média
Média
Média obrázek

Napsalo se o nás

2010

Elektrotechnické a technologické vzdělávání …Celoživotní vzdělávání na ČVUT

časopis Sdělovací technika 2010/2

Většina vysokých škol organizuje též program celoživotního vzdělávání – např. na ČVUT v programech, které vyhlašuje děkan nebo řiditel vysokoškolského ústavu anebo jiného pracoviště ČVUT (www.fel.cvut.cz/prestudent/CZV.html). Na Fakultě elektrotechnické při ČVUT funguje Trainingpoint – centrum odborných technických školení pro firemní klientelu jako subjekt nezávislý na producentech a distributorech technologií.

2009

V celoživotním vzdělávání jsme teprve na začátku

časopis Tecnicall – 2009/4

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je všeobecný pojem, který zahrnuje široké spektrum post-sekundárních vzdělávacích aktivit a programů. Dostat jej na úroveň nabídky západoevropských univerzit se na ČVUT snaží Centrum podpory vzdělávání – Trainingpoint, působící na Fakultě elektrotechnické.

Celý článek si můžete přečíst v čísle 4/2009 časopisu Tecnicall na str. 32-33

Trainingpoint – váš partner pro vzdělávání v technických oborech

časopis Tecnicall – 2009/3

Žijeme v době informační společnosti, kdy hlavním motorem ekonomiky je efektivní práce s informacemi a další vzdělávání je základní předpoklad pro zajištění konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje. Současná recese potřebnost a nutnost investic do výzkumu, vývoje a vzdělávání jen zdůrazňuje, tyto devízy totiž představují rychlý start a náskok před konkurencí, až krize odezní.

Celý článek si můžete přečíst v čísle 3/2009 časopisu Tecnicall na str. 27.

2008

Trainingpoint – nové technologické školicí centrum

časopis Telekomunikace

na českém trhu Za pomoci katedry telekomunikační techniky ČVUT FEL a Evropského sociálního fondu (ESF) vzniklo nové školicí centrum. K základním cílům patří pokrytí prázdného místa na trhu vysoce odborných školení v oblastech, které jsou kvůli velikosti českého trhu nebo náročnosti udržování expertů na dostatečné úrovni pro konzultačně školicí firmy nezajímavé. Hlavní oblastí zájmu Trainingpointu je transfer znalostí a poskytování služeb, které s transferem znalostí souvisejí. Základním požadavkem bylo najít model, který bude schopen ve své činnosti pokračovat bez jakýchkoliv dalších dotací. Po prvním roce připravil Trainingpoint přes 30 školení především z oblasti telekomunikací s celkovou délkou přes 80 dnů. V současné době rozšiřuje pokrytí o další technické oblasti.

Celý článek určený pro časopis Telekomunikace si můžete přečíst zde.

PR zpráva – www.ikariera.cz

Školicí centrum Trainingpoint funguje na ČVUT v Praze, Fakultě elektrotechnické od roku 2006. Je postaveno na využití zdejších odborníků v progresivních technických oblastech pro vývoj a poskytování odborných školení pro firemní klienty.

Celou zprávu si můžete shlédnout zde.

Kontrast skončil, Trainingpoint pokračuje

Tisková zpráva

Cílem projektu Kontrast bylo vybudovat špičkové školicí centrum zaměřené na technická školení vysoké odborné úrovně při ČVUT v Praze. Nyní, po skončení projektu a dvou letech perné práce, lze říci, že i když cesta nebyla vždy úplně jednoduchá, podařilo se záměry projektu naplnit.

Celý článek si můžete přečíst zde.

2007

časopis Tecnicall – 2007/2

Opravdu nejsou v Čechách mozky, které mají co na¬bídnout komerční sféře na poli firemního vzdělávání? Jak vysvětlit, proč firmy sahají z nedostatku nabídky vysoce odborných technických školení po zahraničním dodavateli?

Celý článek si můžete přečíst v čísle 4/2009 časopisu Tecnicall na str. 21

Napsalo se o našich aktivitách

2010

Konference ICTM 2010

časopis Pražská technika 2010/3

V prostorách Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze se 12. května 2010 uskutečnila konference „Řízení informačních a komunikačních technologií – ICTM“. Nosným tématem letošního ročníku konference ICTM bylo nastavení efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové nformatiky.

Celý článek si můžete přečíst v časopise Pražská technika č. 2010/3 na straně 10.

Konference ICTM 2010

časopis Pražská technika 2010/2

Ve středu 12. května se na Fakultě elektrotechnické ČVUT (Technická 2, Praha 6, aula 309) uskuteční už šestý ročník Konference ICTM (Information and communication Technology Management).

Celý článek si můžete přečíst v časopise Pražská technika č. 2010/2 na straně 32.

2009

Kosmičtí delegáti diskutovali na Fakultě elektrotechnické ČVUT

časopis Tecnicall – 2009/4

České vysoké učení technické v Praze bylo očitým svědkem mimořádné a v Česku dosud ojedinělé události – 22. kongresu účastníků kosmických letů, jehož technické sekce pořádala na půdě Fakulty elektrotechnické (FEL) ve dnech 6. a 8. října 2009 Association of Space Explorers (ASE).

Celý článek si můžete přečíst v čísle 3/2009 časopisu Tecnicall na str. 13.

Cisco Networking Academy – modelová spolupráce akademické a privátní sféry

časopis Tecnicall – 2009/2

Žijeme ve světě, který je čím dál více propojen a kde pod tlakem globální ekonomiky roste poptávka po technicky vzdělaných lidech. Program Cisco Networking Academy poskytuje odborné znalosti z oblasti informačních technologií více než 500 000 studentů z více než 165 zemí z celého světa ročně.

Celý článek si můžete přečíst v čísle 3/2009 časopisu Tecnicall na str. 28-29.