Skip Navigation LinksHome > Další vzdělávání > Semináře
Semináře
Semináře obrázek

Nové technologie a elektronika kolem nás

Fakulta elektrotechnická na ČVUT v Praze a Cedupoint (Centrum podpory vzdělávání) nabízí mimo jiné také školení a semináře z oblasti inovativních technologií pro ty, kteří nemají technické vzdělání, ale jsou rozličným způsobem s technologiemi konfrontováni a prakticky každodenně ovlivňováni - ať už se jedná o zvyšování kvality či efektivity jejich práce nebo chápání souvislostí a procesů například ve spojení s klientem. Stále se zvyšující uplatňování elektroniky a neustálá digitalizace nejrůznějších přístrojů kolem nás vyžadují nově se orientovat, znovu se učit a mnohdy i odstranit bariéry nepochopení a nejistoty.

Nepozorujeme někdy naše děti perfektně ovládající iPhone či notebook s trochou závisti? Náš nový jednodenní seminář vám přiblíží témata jako mikroelektronika, multimédia, informační a komunikační technologie velmi jednoduchou a interaktivní formou ve všech souvislostech dnešní moderní společnosti. Během 6-ti modulů absolvujete napínavou cestu s lektorem odhalujícím jedno tajemství za druhým. Seminář může být uspořádán u vás nebo v moderních učebnách ČVUT.

Stáhněte si stručný popis semináře zde.

Termíny seminářů: dle dohody

Místo konání: ČVUT - FEL, Technická 2, Praha 6, učebna bude upřesněna, případně vaše prostory.

Cena za osobu – otevřený seminář: 8 560 Kč bez DPH
Cena za uzavřený seminář v prostorách ČVUT: 71 900 Kč bez DPH
Cena za uzavřený seminář ve vašich prostorách: 61 900 Kč bez DPH

Tel.: +420 224 354 024
E-mail: dana@cedupoint.cz