Skip Navigation LinksHome > Další vzdělávání > Technické kurzy
Technické kurzy

Technické kurzy jsou zajišťovány pod hlavičkou centra Trainingpoint, což byl původní název centra. Momentálně je Trainingpoint součástí centra Cedupoint, které zajišťuje stále stejně kvalitní školící služby.

Technické kurzy obrázek

Cedupoint nabízí široké portfolio technických kurzů

Cedupoint poskytuje širokou nabídku technických kurzů zaměřených především na kurzy z oblasti telekomunikační techniky. Naším cílem je poskytnout komplexní a kvalitní školící služby zaštítěné profesionálními školiteli z oboru. Jistotu kvality Vám také dodá to, že centrum Cedupoint funguje přímo v rámci Katedry telekomunikační techniky na FEL, ČVUT v Praze. Další částí zajišťující kvalitu kurzů jsou přehledně zpracované materiály a široká možnost realizací kurzů.

Více informací naleznete na následujích stránkách:

Forma a metodika

Naše kurzy jsou převážně teoretická, u některých je kombinovaná teorie s praktickými ukázkami. Kurzy jsou vedeny instruktorem.

Kurzy jsou vyučovány za pomoci množství pomůcek: projekce, tabule, školicí materiály, počítače, další technická zařízení u praktických kurzů

Rekapitulace

Shrnutí vždy po důležité probrané látce, opakování a ujištění se, že všichni pochopili, na konci dne a na začátku příštího

Interaktivita

Možnost kdykoliv se ptát a prostor pro diskuzi po skončení školení

Zvolení vhodného tempa výuky

Dostatek času na zapsání poznámek, přizpůsobení rychlosti chápání a výchozím znalostem jednotlivých posluchačů

Přizpůsobení hloubky detailů podle přání zákazníka

Hlavní zásady

  • Srozumitelnost
  • Vysvětlení souvislostí
  • Maximální usnadnění orientace - navigační slajdy - (vyznačení momentálně probírané a následující látky)
  • Jednota terminologie a grafického pojetí - (např. barva protokolu IP je vždy červená – ve všech školení)
  • Snaha o minimalizaci množství látky, která se musí opisovat