Skip Navigation LinksHome > Další vzdělávání > E-learning
E-learning

Elektronické kurzy jsou výsledkem úspěšného řešení projektů z programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci, které jsou podpořeny z prostředků Evropské unie. V současné době je nabízíme zdarma.

E-learning obrázek
Seznam dostupných kurzů:

Teleinformatika v průmyslové automatizaci

Anotace

V rámci projektu ELefANTC vznikl veřejně přístupný online kurz zaměřený na oblast průmyslové automatizace a telematiky, a to v osmi jazykových variantách (česky, anglicky, německy, francouzsky, španělsky, polsky, slovinsky a slovensky). Jedná se o souhrnný studijní materiál pokrývající celou oblast průmyslové automatizace a telematiky. Kurz má pomoci zaměstnancům a odborníkům v dané oblasti zvýšit si kvalifikaci a aktualizovat své vědomosti, případně udržet či zlepšit si pozici na trhu práce, a to s využitím prostředků celoživotního vzdělávání. Logo Elefantc

Obsah

 • Automatizační technika – úvod a motivace
 • Řídicí systémy
 • Senzory
 • Aktuátory
 • Identifikační systémy
 • Digitální telekomunikační sítě, rádiová a satelitní komunikace, GSM a NGN
 • Zásady návrhu s využitím PLC
 • Logické systémy – kombinační a sekvenční
 • Hybridní systémy
 • Simulace a modelování reálných procesů
 • Fuzzy logika
 • Umělá inteligence v automatizaci
 • Spolehlivost technických systémů
 • Případové studie a příklady
 • Nejnovější trendy a předpokládaný vývoj v oblasti řídicích systémů

Bližší informace a vstup do kurzu naleznete na portálu projektu (http://elefantc.cvut.cz).

NGN architektury a protokoly

Úvod

V rámci projektu IntEleCT vznikl veřejně přístupný online kurz dostupný v angličtině a slovenštině. Kurz má pomoci zaměstnancům a odborníkům v dané oblasti zvýšit si kvalifikaci a aktualizovat své vědomosti, případně udržet či zlepšit si pozici na trhu práce, a to s využitím prostředků celoživotního vzdělávání.

Anotace

Kurz se zabývá koncepcí, platformami a architekturami sítě nové generace, s hlavním důrazem na protokoly NGN (New Generation Networks). Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni převzít odpovědnost za návrhy a řízení v oblasti architektury a konfigurace platformy NGN a hlavně NGN protokolů. Získají rozsáhlé znalosti a dovednosti k tomu, aby byli schopni navrhnout, vytvořit, udržovat a řídit platformu NGN. Kurz pro oborníky na NGN protokoly je zaměřen především na protokoly pro signalizaci, protokoly pro přenos, protokoly pro řízení bran (media gateways), podpůrné protokoly a zdokonalené protokoly NGN. Během praktických cvičení mohou získat účastníci kurzu praktické zkušenosti s implementací, testováním a hodnocením protokolů NGN. Logo Intelect

Obsah

 • Introduction
 • Introduction to converged networks and NGN
 • Multimedia Services in NGN Environments
 • Next Generation Network architectures
 • Basic NGN protocols and their evolution
 • Supporting protocols
 • Multimedia services control protocol
 • IMS protocol extensions for NGN
 • Protocol models and protocols used in NGN based IPTV

Bližší informace a vstup do kurzu naleznete na portálu projektu (http://intelect.cvut.cz).

Informační a síťová bezpečnost

Úvod

V rámci projektu IntEleCT vznikl veřejně přístupný online kurz dostupný v angličtině, slovenštině, francouzštině, slovinštině a španělštině. Kurz má pomoci zaměstnancům a odborníkům v dané oblasti zvýšit si kvalifikaci a aktualizovat své vědomosti, případně udržet či zlepšit si pozici na trhu práce, a to s využitím prostředků celoživotního vzdělávání.

Anotace

Kurz se zabývá obecnou bezpečností v podniku nebo organizaci. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni pochopit, jak vyhodnotit danou architekturu z hlediska bezpečnosti ICT, zpracovat analýzu rizik pro dané technologie a možné situace a připravit obranu proti různým typům hrozeb. Dále budou umět definovat a použít prostředky proti bezpečnostním hrozbám a pro zmírnění následků útoku pochopit, jak zajišťovat každodenní provoz ICT systémů (jako například aktualizace, monitorování, optimalizaci a správu). Účastníci budou také schopni provádět a poskytovat bezpečnostní audity, vyhodnocovat výsledky a navrhovat další kroky ke zlepšení bezpečnosti. Jedna část kurzu je věnována pochopení rozdílů mezi různými kryptografickými algoritmy a digitálními podpisy. Jsou zde rovněž uvedeny základní informace o síťové bezpečnosti a zařízeních vhodných pro její zlepšení. Logo Intelect

Obsah

 • ICT Concepts and Relationships
 • ICT Security Objectives, Strategies and Policies
 • Security Policies and Design Principles
 • ICT Security Services and Safequards
 • ICT Security Attacks and Countermeasures
 • Secret-Key Cryptography and Algorithms
 • Public Key Cryptography
 • Digital Signatures and Certificates
 • Network security

Bližší informace a vstup do kurzu naleznete na portálu projektu (http://intelect.cvut.cz).

Internetový protokol verze 6 (IPv6)

Úvod

V rámci projektu IntEleCT vznikl veřejně přístupný online kurz dostupný v angličtině, češtině a slovinštině. Kurz má pomoci zaměstnancům a odborníkům v dané oblasti zvýšit si kvalifikaci a aktualizovat své vědomosti, případně udržet či zlepšit si pozici na trhu práce, a to s využitím prostředků celoživotního vzdělávání.

Anotace

První část kurzu poskytuje přehled o správě Internetu, který využívá jak protokol IPv4, tak i IPv6. Poskytuje informace nezbytné k pochopení problematiky vyčerpání adres IPv4 a možné důsledky pro internetové sítě. Druhá část kurzu obsahuje seznam všech formátů adres IPv6 a vysvětluje, jak definovat jejich hodnoty. Student bude schopen navrhnout adresovací plán IPv6 a vybrat správný typ adres pro dané služby. Třetí část se týká formátu IPv6 paketů a jeho rozšíření. Je zde představen mobilní IPv6. Čtvrtá část je věnována autokonfiguračním mechanismům (bezestavový a stavový) a vývoji současných praktik zavedených v sítích IPv6, tzv. „Best Current Practice“. Pátá část popisuje integraci sítí IPv6 do stávající architektury. Šestá část vysvětluje, jak si aplikace určené pro protokol IPv6 mohou vyměňovat informace s aplikacemi, které jsou určeny pro protokol IPv4. Sedmá část se zaměřuje na zabezpečení a správu, nastavení firewallu tak, aby filtroval datový provoz IPv6 a tak, aby poznal, které pakety by neměly být filtrovány; jsou zde popsány též nástroje a techniky pro správu. Osmý díl se věnuje programování aplikací. Logo Intelect

Obsah

 • Podoba a zápis adresy
 • Adresování
 • Protokol IPv6: Záhlaví
 • Protokol IPv6: Rozšiřující záhlaví
 • Mechanismy IPv6: ICMPv6 a ULP
 • Mechanismy IPv6: Objevování sousedů
 • Mechanismy IPv6: DHCPv6
 • Bezpečnost IPv6: Základní principy
 • Bezpečnost IPv6: Bezpečnostní asociace
 • Integrace IPv6: Nasazení IPv6 v páteřních sítích
 • Integrace IPv6: Nasazení IPv6 v sítích ISP
 • Integrace IPv6: Mechanismy interoperability
 • Programování aplikací IPv6: Rozhraní socketu IPv6 v CC++

Bližší informace a vstup do kurzu naleznete na portálu projektu (http://intelect.cvut.cz).

Optické sítě

Úvod

V rámci projektu IntEleCT vznikl veřejně přístupný online kurz dostupný v angličtině a italštině. Kurz má pomoci zaměstnancům a odborníkům v dané oblasti zvýšit si kvalifikaci a aktualizovat své vědomosti, případně udržet či zlepšit si pozici na trhu práce, a to s využitím prostředků celoživotního vzdělávání.

Anotace

Tento kurz pomáhá studentům pochopit optické sítě. Zejména jsou jim dány nástroje k pochopení dopadu optické revoluce na telekomunikace. Kurz se zabývá těmito tématy: hlavní využití a aplikace optických komunikací na současném telekomunikačním trhu, základní technologické zázemí optických komunikací a sítí (zdroje, vlastnosti vláken, optické zesilovače, přijímače, modulace, zkreslení, optické křížové spoje), WDM optické páteřní sítě (OTN standardy, signalizace, OTH vrstvy), SDH sítě (SDH vrstvy, zařízení, konfigurace sítě, odolnost, SDH ochranné techniky), robustnost optické sítě (ochranné techniky pro kruhové a mřížové topologie, ochrana mřížové topologie s překryvným kruhem, obnovení); optické metropolitní a přístupové sítě (služby, aplikace a požadavky, přístupová a metropolitní infrastruktura, Fiber In The Loop – FITL, pasivní optické sítě – PON, metropolitní optické sítě). Logo Intelect

Obsah

 • Why Optical Communications?
 • Optical Technology
 • Optical Transport Network (OTN)
 • Synchronous Digital Hierarchy Protection
 • Wavelength Division Multiplexing Protection
 • Optical Broadband Access

Bližší informace a vstup do kurzu naleznete na portálu projektu (http://intelect.cvut.cz).

Digitální televize

Úvod

V rámci projektu IntEleCT vznikl veřejně přístupný online kurz dostupný v angličtině, italštině a polštině. Kurz má pomoci zaměstnancům a odborníkům v dané oblasti zvýšit si kvalifikaci a aktualizovat své vědomosti, případně udržet či zlepšit si pozici na trhu práce, a to s využitím prostředků celoživotního vzdělávání.

Anotace

Název kurzu je: Systém pro digitální televizní vysílání – DVB. Hlavní kapitoly kurzu jsou tvořeny těmito oblastmi: komprese zvuku a videa, hodnocení kvality zvuku a obrazu – objektivní a subjektivní testy, Advanced Video Coding (MPEG-4 část 10/H.264/AVC) a Advanced Audio Coding (MPEG -4 AAC), DVB systém a DVB Multimedia Home Platform (ETSI TS 102 812). Součástí kurzu je úvod, teoretické otázky, principy a architektura systému, přehled současných standardů a nahlédnutí do budoucích trendů v této oblasti. Logo Intelect

Obsah

 • Digital television – introduction
 • Digital video
 • Light and colors
 • Video formats and video quality
 • Video compression
 • Video compression 2
 • Video compression 3
 • MPEG-2 video coding standard
 • MPEG-4 AVC / H.264 video coding standard
 • Audio in DVB
 • DVB system and transport stream
 • Scrambling and conditional Access
 • Channel coding in DVB
 • Digital Video Broadcasting using various media

Bližší informace a vstup do kurzu naleznete na portálu projektu (http://intelect.cvut.cz).

Provozní zatížení v mobilních sítích

Úvod

V rámci projektu IntEleCT vznikl veřejně přístupný online kurz dostupný v angličtině, češtině, polštině a španělštině. Kurz má pomoci zaměstnancům a odborníkům v dané oblasti zvýšit si kvalifikaci a aktualizovat své vědomosti, případně udržet či zlepšit si pozici na trhu práce, a to s využitím prostředků celoživotního vzdělávání.

Anotace

Kurz Provozní zatížení v mobilních sítích připravuje odborníky na úkoly spojené s optimalizací a dimenzováním provozu ve 2G/3G celulárních sítích. Jednotlivé moduly kurzu pokrývají následující čtyři hlavní oblasti: základy teorie provozního zatížení, systémy integrovaných služeb, přidělování zdrojů ve 2G mobilních sítích, přidělování zdrojů v 3G mobilních sítích. Kurz se zabývá těmito tématy: základy teorie provozního zatížení (modelování příchodu a obsluhy toku volání, systémy se ztrátami, svazek s úplnou dostupností s poissonovským tokem volání, svazek s úplnou dostupností s BPP – Binomial–Poisson–Pascal tokem volání, systémy integrovaných služeb, přidělování zdrojů ve 2G celulárních sítích, přidělování zdrojů ve 3G celulárních sítích. Logo Intelect

Obsah

 • Základy teorie provozního zatížení
 • Vícerychlostní systémy
 • Dimenzování rádiového rozhraní v síti GSM
 • Dimenzování rádiového rozhraní v systému UMTS

Bližší informace a vstup do kurzu naleznete na portálu projektu (http://intelect.cvut.cz).